| Mapa strony

AUTOMATYKA DOMU

animacja flash
automatyka budynku


Telewizja dozorowa (CCTV)Ciągła obecność ochronny fizycznej w obiekcie lub na zagrożonym obszarze jest kosztowna i nie zawsze możliwa. Telewizja przemysłowajest powszechnie wykorzystywanym i sprawdzonym narzędziem ułatwiającym zapobieganie przestępczości oraz ochronę osób, mienia. Systemy nadzoru wizyjnego są powszechnie uznawane za efektywną metodę prewencji i wykrywania przestępstw. Dane statystyczne jednoznacznie potwierdzają skuteczność telewizji przemysłowej, w ograniczeniu rozbojów, kradzieży, czy aktów wandalizmu.

Korzystając z technologii cyfrowej systemy nadzoru wizyjnego (CCTV) dają możliwość wyszukiwania interesującego nagrania bez konieczności żmudnego przeglądania wielu taśm wideo.

System nadzoru wizyjnego mogą doskonale współpracować z innymi systemami bezpieczeństwa np. reagując na sygnały alarmowe z systemu sygnalizacji włamania i napadu lub systemu przeciw kradzieżowego.Korzyści z zastosowania rozwiązań CCTV opartych na technologii cyfrowej:

Niskie koszty konserwacji
Nagrywanie w trybie ciągłym
Doskonała jakość obrazu
Szybki dostęp do zarejestrowanego materiału
Szybkie wyszukiwanie i pobieranie wybranych fragmentów nagrań
Ułatwione zarządzanie sygnałami alarmowymi
Zaawansowane funkcje archiwizacji
Równoczesne nagrywanie, odtwarzanie i archiwizowanie
Eliminacja taśm magnetycznych
Zdalny dostęp do obrazów na żywo oraz archiwalnych poprzez sieci komputerowe© 2009 - 2010 InfoCoig Start  |  KNX  |  Okablowanie  |  CCTV  |  Multiroom  |  P-poż  |  Koszt  |  Współpraca  |  Linki  |  Kontakt