| Mapa strony

AUTOMATYKA DOMU

animacja flash
automatyka budynku


Inteligentny budynek, Sieci strukturalneW obiektach budowlanych oprócz standardowych instalacji elektrycznych mamy do czynienia z instalacjami teletechnicznymi i komputerowymi. Obserwujemy zjawisko integracji systemów telekomunikacyjnych i komputerowych realizowane przez koncepcję infostrady.

Celem strukturalnego okablowania inteligentnego budynku jest dostarczenie uniwersalnego rozwiązania spełniającego wszystkie wymagania potencjalnych użytkowników bez konieczności zmian w okablowaniu.

Okablowanie strukturalne jest to system dedykowany dla budynku, a nie dla określonego systemu informatycznego, dlatego też spełnia ono wymagania dotyczące transmisji sygnałów telefonicznych, komputerowych, sygnalizacyjnych itp.


W sieci okablowania strukturalnego wyróżnia się następujące elementy tworzące strukturę sieci:

okablowanie pionowe (wewnątrz budynku), kable miedziane lub/i światłowody ułożone zazwyczaj w głównych pionach telekomunikacyjnych budynków, realizujące połączenia pomiędzy punktami rozdzielczymi systemu
punkty rozdzielcze – miejsca będące węzłami sieci w topologii gwiazdy, służące do konfiguracji połączeń. Punkt zbiegania się okablowania poziomego, pionowego i systemowego. Zazwyczaj gromadzą sprzęt aktywny zarządzający siecią
okablowanie poziome – część okablowania pomiędzy punktem rozdzielczym, a gniazdem użytkownika.© 2009 - 2010 InfoCoig Start  |  KNX  |  Okablowanie  |  CCTV  |  Multiroom  |  P-poż  |  Koszt  |  Współpraca  |  Linki  |  Kontakt