| Mapa strony

AUTOMATYKA DOMU

animacja flash
automatyka budynku


Inteligentne instalacje

-

System wykrywania i sygnalizacji pożaruWykrycie pożaru na długo przed pojawieniem się płomieni ma decydujące znaczenie dla uniknięcia strat materialnych oraz bezpiecznej ewakuacji ludzi. Można to osiągnąć stosując systemy wczesnego wykrywania pożaru.

Stosowanie urządzeń automatycznej sygnalizacji pożaru, oprócz tego znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa w budynku, jest obecnie wymaganiom ustawowym.


Urządzenia takie są wymagane w:

budynkach handlowych lub wystawowych jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2
budynkach handlowych lub wystawowych wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2
teatrach o liczbie miejsc powyżej 300
w kinach o liczbie miejsc powyżej 600
budynkach gastronomicznych o liczbie miejsc 300
salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500
szpitalach oraz sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku
domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku
zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku
budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych
budynkach zamieszkania zbiorowego ,w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza 3 doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200
budynkach zamieszkania zbiorowego nie wymienionych powyżej o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50
archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
muzeach oraz zabytkowych budowlach, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej
ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i resortowym
centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000 – 10 000 numerów o znaczeniu miejscowym lub regionalnym
garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1500m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnacje podziemną
stacjach metra i kolei podziemnej
dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 0sób
bankach w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2
bibliotekach, których zbiory w całości lub części tworzą narodowy zasób biblioteczny


Dźwiękowy System Ostrzegawczy

Dźwiękowy system ostrzegawczy, umożliwia rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora.

Badania naukowe dowodzą, że ludzie reagują szybko i prawidłowo na jasne i jednoznaczne polecenia głosowe nadawane poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO).

System DSO umożliwia sprawne powiadomienie osób przebywających w zagrożonej strefie o konieczności jej opuszczenia i jest niezwykle istotnym elementem zarządzania ryzykiem w obiekcie.


Rozporządzenie MSWiA wprowadza wymóg stosowania DSO w następujących obiektach:

jednokondygnacyjnych, o powierzchni strefy pożarowej powyżej 10 000m2
wielokondygnacyjnych, o powierzchni strefy pożarowej powyżej 8 000 m2
salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500
kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600
szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek w budynku powyżej 200
budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych
w budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych
w budynkach zamieszkania zbiorowego o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200
stacjach metra i kolei podziemnej
dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób© 2009 - 2010 InfoCoig Start  |  KNX  |  Okablowanie  |  CCTV  |  Multiroom  |  P-poż  |  Koszt  |  Współpraca  |  Linki  |  Kontakt